HRV od ZERA

„HRV od ZERA” to kurs online, który dostarczy Ci wiedzę na temat metod i narzędzi stosowanych w pomiarze i interpretacji zmienności rytmu serca (HRV) i nauczy Cię wykorzystywać w praktyczny sposób codzienny monitoring HRV.

Czym jest HRV?

HRV (ang. Heart Rate Variability) to miara zmienności czasowej między kolejnymi skurczami serca, czyli różnic między interwałami RR (czas pomiędzy kolejnymi skurczami serca).

HRV to jedna z wielu miar oceny funkcjonowania układu autonomicznego, który reguluje pracę serca i innych narządów wewnętrznych. Im większa zmienność czasowa interwałów RR, tym lepiej działa układ autonomiczny i serce bardziej elastyczne w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań organizmu.

HRV jest wykorzystywane w badaniach naukowych do zrozumienia wpływu czynników zewnętrznych na organizm oraz w praktyce klinicznej jako narzędzie diagnostyczne w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca i innych schorzeń układu krążenia.

W ramach zakupu otrzymujesz roczny dostęp do platformy z wszystkimi lekcjami dostępnymi 24/7, materiałów dodatkowych i wsparcia na grupie Facebook.

Czego dowiesz się w kursie?

Teoria

Przede wszystkim poznasz fizjologiczne podstawy HRV – w tym mechanizmy regulacji rytmu serca i znaczenie zmienności rytmu serca dla zdrowia.

Nauczysz się odróżniać aktywację współczulną od przywspółczulnej co pomoże Ci podejmować codzienne decyzje treningowe.

Dowiesz się również o możliwościach i metodach pomiaru HRV – omówienie różnych sposobów pomiaru HRV, w tym metod ECG, PPG.

Poznasz istotne czynniki wpływające na HRV i nauczysz się je rozpoznawać oraz klasyfikować.

Praktyka

Nauczysz się jak wykorzystywać najważniejsze dostępne aktualnie metody pomiaru HRV i jak wykorzystywać darmowe oraz płatne oprogramowania, aplikacje i arkusze wykorzystywane przez trenerów i sportowców na całym świecie do monitoringu najwyższej jakości.

Otrzymasz wiedzę pozwalającą na wdrożenie monitoringu HRV u siebie bądź swoich podopiecznych i nauczysz się analizować zmiany HRV i innych parametrów zarówno w kontekście krótko jak i długoterminowym.

Co znajdę w kursie?

MEtody i sprzęt

Poznasz optymalne rozwiązania w zakresie pomiaru i monitoringu HRV. Wybierzesz najlepsze narzędzie i metody, które sprawdzą się w Twoim przypadku

wiedza

Zdobędziesz wiedzę na temat HRV pozwalającą na skuteczną analizę wyników zarówno dzień po dniu jak i w skali tygodni, miesięcy i lat.

łatwy dostęp

Wszystkie lekcje, materiały i załączniki znajdziesz w jednym miejscu, na platformie kursowej. Możesz wrócić do nich w każdej chwili.

Praktyczna analiza

Poznasz nie tylko teorię ale również na praktycznych przykładach nauczysz się analizować monitoring HRV, RHR i wielu innych parametrów w odniesieniu do treningu.

Oszczędzisz czas

Po pierwsze – Twój trening zyska na jakości i przestaniesz tracić czas na bez sensowne działania. Po drugie całe potrzebne know-how znajdziesz w kursie, bez szukania badań i dyskusji na forach.

masz gwarancje

Jestem tak pewny tego, że kurs będzie dla Ciebie przydatny, że daje Ci możliwość zwrotu kursu po 14 dniach od dnia zakupu. Nawet jeśli go przerobisz. Wystarczy, że będziesz niezadowolony/a.

W ramach zakupu otrzymujesz roczny dostęp do platformy z wszystkimi lekcjami dostępnymi 24/7, materiałów dodatkowych i wsparcia na grupie Facebook.

JAK WYGLĄDA KURS?

Kurs został podzielone na krótkie i treściwe lekcje. Dzięki temu zawsze wiesz jaki temat jest omawiany w danym momencie i możesz do niego wrócić w każdej chwili. Całość kursu składa się z nagrań, prezentacji i materiałów uzupełniających jak np. arkusze monitoringowe, omawianie konkretnych aplikacji czy analiza wybranych przypadków.

Moduł 1 – Podstawy HRV

 • Czym jest HRV i co oznacza?
 • Od czego zależy HRV?
 • Tętno spoczynkowe a HRV
 • Autonomiczny układ nerwowy a HRV
 • Pomiar HRV

Moduł 2 – Podstawy monitorowania HRV

 • Metody pomiarów
 • Pomiary ręczne i automatyczne
 • Pomiary całonocne
 • Kalibracja baseline HRV
 • Aplikacje, narzędzia, urządzenia
 • Czynniki, które warto monitorować wraz z HRV
 • Podstawy odrzucania błędnych wyników
 • Jak i gdzie gromadzić wyniki

Moduł 3 – Omówienie narzędzi

 • Monitoring za pomocą excel / arkusze google
 • HRV4Tranining
 • Intervals.ICU
 • WKO5
 • TrainingPeaks
 • Garmin
 • Garmin HealthSnapshot
 • WHOOP

Moduł 4 – Obserwacje krótkoterminowe

  • Zmiany codzienne
  • Parametry istotne poza HRV
  • Monitoring snu, obciążenia, bolesności
  • Kiedy i jak reagować na zmiany

  Moduł 5 – Obserwacje długoterminowe

  • Ruchoma średnia HRV (7d, 14d, 42d)
  • Obciążenie vs HRV
  • Sen vs HRV
  • Zmiany trendów
  • Korelacje HRV
  • Stres vs HRV

  Moduł 6 – Praktyczne aspekty monitoringu HRV

  • HRV Based Training
  • Monitoring HRV okołochorobowo – CASE STUDY
  • Monitoring HRV w okresie regeneracji – CASE STUDY
  • Monitoring HRV w obrębie ciężkich treningów – CASE STUDY
  • Monitoring HRV – wysokie / niskie – CASE STUDY

  W ramach zakupu otrzymujesz roczny dostęp do platformy z wszystkimi lekcjami dostępnymi 24/7, materiałów dodatkowych i wsparcia na grupie Facebook.